تبلیغات
English for Students - کلمات و جملات کاربردی در کلاسهای زبان


 

گاهی اوقات  معلم در سر کلاسهای زبان از کلمات و جملاتی  استفاده می کند که اگر زبان آموز با آنها آشنایی بیشتری داشته باشد  میتواند مطالب را بهتر بفهمد و یا از این جملات در مکالمه و پرسشهای خود استفاده کند .برای دیدن جملات ادامه مطلب را کلیک کنید.کلمات بیشتری را اضافه کنید.

Add more words.

آیا این گفته ها صحیح یا  اینکه غلط هستند؟

Are the statements right or wrong?

سوالاتتان را بپرسید

Ask questions.

 

 

می توانم کمک  کنم ؟

Can I help?

لطفا, می شود پنجره را باز کنم ؟

Can I open the window, please?

می توانم به فارسی بگویم ....؟

Can I say it in (Farsi ...)?

پاسخهایتان را کنترل کنید

Check your answers.

دو سوال انتخاب کنید

Choose two questions.

اطلاعاتی درباره .... جمع آوری کنید.

Collect information about...

عکسها را رنگ آمیزی کنید.

Colour the picture.

کلماتتان را با (بغل دستی یادوستتان) مقایسه کنید.

Compare your words with your partner.

جملات را با استفاده از کلمات  متن کامل کنید.

Complete the sentences with words from the text.

متن را کامل کنید.

Complete the text.

از روی جدول بنویسید. (کپی برداری کنید)

Copy the chart.

جملات را به ترتیب درست بنویسید. (جملات را مرتب کنید)

Write the sentences in the right order.

اشتباهات را تصحیح کنید.

Correct the mistakes.

جملات اشتباه را تصحیح کنید.

Correct the wrong sentences.

متن را به پنج بخش تقسیم کنید.

Divide the text into five parts.

آیا با این ....... موافقید؟

Do you agree with ...

یک اتاق بکشید.

Draw a room.

توضیح بدهید ......

Explain...

کلمات را در جای صحیح قرار بدهید.

Fill in the right words.

برای خودتان یک یار پیدا کنید. ( منظور از پار و دوست ؛ کسی است که بتوانید در سر کلاس از بین همکلاسی ها او را برای تمرین زبان انتخاب کنید)

Find a partner.

دلایل  یا علت ها را پیدا کنید

Find arguments.

جوابهای سوالات را پیدا کنید

Find the questions to the answers.

داستان را تمام کنید.

Finish the story.

دلایل خوبی برای نظراتتتان ارائه بدهید.

Give good reasons for your opinions.

حدس بزنید .....

Guess...

داستان, ممکن است به چه صورتی ادامه پیدا کند؟

How might the story go on?

تصور کنید که .....

Imagine...

به سی دی گوش کنید.

Listen to the CD.

به تصاویر نگاه کنید.

Look at the pictures.

یادداشت برداری کنید.

Make notes.

 چندجمله بسازید.

Make some  sentences.

مکالمات بیشتری با دوستتان انجام دهید.

Make up more conversations with a partner.

بخشهای جمله را با یکدیگر تطبیق بدهید.

Match the sentence parts.

جملات را با سوالات تطبیق دهید.

Match the sentences to the questions.

این (کلمه یا جمله ) به انگلیسی چه می شود؟

What's this in English?

صفحه 25 کتابتان را باز کنید

Open your textbook at page 25.

افعال صحیح را (درجای خالی ) قرار دهید.

Put in the right verbs.

جملات را مرتب کنید .

Put the sentences in the right order.

افعال را در گروه صحیحی قرار بدهید.

Put the verbs in the right groups.

بلند بخوانید.

Read out loud.

بخاطر داشته باشید ... یا  یادتان نرود ...

Remember...

ببخشید, من تکالیفم را نیاورده ام.

Sorry, I haven't got my homework.

فرض کنید که ....

Suppose...

طبقه بندی: مکالمه زبان، 

تاریخ : جمعه 31 شهریور 1391 | 10:37 ب.ظ | نویسنده : علیرضا سعیدی | نظرات

  • رد ریپورتر
  • بامبی
  • کارت شارژ همراه اول